Rdzenie zwijane

Prezentacja rdzeni zwijanych

Rdzenie obwodów magnetycznych są najważniejszą częścią do produkcji maszyn elektrycznych, od ich jakości zależą końcowe parametry wyprodukowanego obwodu magnetycznego.

Oferujemy następujące typy rdzeni uzwojonych

 • Rdzenie toroidalne
 • Rdzenie zwijane dzielone
 • Blache elektrotechnićne - laminacje
 • Rdzenie Unicore
 • Rdzenie nanokrystalićne

Zastosowanie obwodów magnetycznych

            Obwody magnetyczne produkowane przez naszą spółkę stosują się do budowy:

 • Transformatorów sieciowych
 • Transformatorów pomiarowych
 • Transformatorów bezpieczeństwa
 • Transformatorów miernikowych
 • Transformatorów zasilania (dystrybucyjnych)
 • Transformatorów mocy
 • Transformatorów regulacyjnych
 • Transformatorów impulsowych
 • Transformatorów specjalnych
 • Transformatorów jednofazowych i trójfazowych rozdzielczych
 • Transformatorów z mocą do 10 MVA
 • Dławików jednofazowych i trójfazowych
 • Przetwornic
 • Induktorów
 • Techniki tłumienia zakłóceń

Nami uzywana blacha transformatorowa orientowana

 • Wszystke typy jakości
 • Grubość blachy 0,10mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,27mm, 0,30mm, 0,35mm
 • Szerokość taśmy od 5mm do 1000mm,
 • Uźywana na częstotliwość od 50Hz do 20kHz

   

  Blacha transformatorowa nieorientowana

 • Wszystke typy jakości
 • Grubość blachy 0,35mm, 0,50mm, 0,65mm
 • Szerokość od 5mm do 1000mm,

 

Toroidometr jest to elektromagnetyczny przyrząd pomiarowy i tester, przeznaczony do niedestrukcyjnych pomiarów właściwości rdzeni magnetycznych. Opiera się na metodzie pomiaru transformatora używając metody numeryczne do obliczeń zmiennej charakterystyki magnesowania przy częstotliwości 50Hz. Proces pomiaru jest kierowany i monitorowany przez 16 bitowy mikrokomputer i oceniane są następujące
parametry:

 • efektywna wartość niesinusoidalnego prądu wzbudzającego Tμ (A)
 • natężenie pola magnetycznego Heff (A/m)
 • indukcja magnetyczna Bmax. (T)
 • moc pozorna S (VA)
 • moc czynna (straty) P (W)
 • amplitudowa przenikalność magnetyczna μ

Gwarancja, jakości jest podstawą sukcesu i dlatego przeprowadza się systematyczne kontrole produkcji rdzeni toroidalnych. System kontroli polega na:

 • wyborze stali magnetycznej, posiadającej odpowiednią jakość elektromagnetyczną i mechaniczną,
 • co zapewnia możliwość jej zastosowania dla każdego zamówienia
 • kontrola rozmiarów po nawinięciu rdzeni
 • kontrola procesu obróbki cieplnej
 • po operacji końcowej przeprowadza się 100% kontrolę. Zapewnia to dokładność rozmiarów i
 • gwarantuje zachowanie granic wartości elektromagnetycznych.
 • kontrola opakowań