Rdzenie toroidalne

Rdzeń toroidalny jest taśma z blachy transformatowe zorientowane, która jest uzwojona do kształtu krągu.

Produkowany asortyment rdzeni toroidalnych:

  • Średnica zewnętrzna rdzenia d1 = 15 - 1000 mm
  • Wewnętrzna średnica rdzenia d2 = 10 - 950 mm
  • Podstawowa wysokość h = 5 - 100 mm

Rdzenie toroidalne produkujemy różnych jakośći i rozmiaruw by spełnialy wymagania klientuw:

  • jakośći blachy orientowane konwencjonalnej M165-35S, M150-30S, M140-27S, M110-27S...
  • blacha z wysoka orientacji HIB, M085-23, M090-27, M095-27, M100-23, M103-27, M105-30
  • blacha dla wyższych częstotliwości 400 – 20kHZ, o grubości - 0,10mm, ozn. GT100
  • blacha dla transformatorów pomiarowych prądu, zapewniających klasę dokładności rzędu aż 0,2%

Rdzenie mogą być produkowane i dostarczane:

-           nieimpregnowane

-           słabo impregnowane lakierem poliuretanowym

-           w pełni impregnowane emalią epoksypoliuretanową, wykonanie FIX

Do ochrony rdzeni toroidalnych stosuje się układ wzmacniający polegający na naniesieniu warstwy żywicy epoksydowej. To blokuje nawinięte zwoje rdzenia, wzmacnia rdzeń i zabezpiecza przeciwko utlenianiu.

Lakierowanie proszkiem komaksyt polega na elektrostatycznym nakładaniu proszku EPOKSY –n POLIESTEROWEGO nr 2310 i następne wypalaniu w temperaturze 180 °C. Na rdzenie toroidalne, na które producent maszyn elektrycznych nawija drut miedziany bezpośrednio, bez bandażowania uzwojeń, nakłada się też drugą warstwę po to, aby poprzez podwójne lakierowanie proszkiem komaksyt uzyskać wysokiej
jakości izolację o wymaganej grubości 0,3 – 0,4 mm.

Pomiar właściwości magnetycznych rdzeni toroidalnych

Do pomiaru właściwości magnetycznych obwodów uzwojonych posiadamy specjalnie wyprodukowane przyrządy, tzw. toroidometry.

Oceniane są następujące parametry:

-           efektywna wartość niesinusoidalnego prądu wzbudzającego            Tμ (A)

-           natężenie pola magnetycznego                                                                      Heff (A/m)

-           indukcja magnetyczna                                                                                   Bmax. (T)

-           moc pozorna                                                                                     S (VA)

-           moc czynna (straty)                                                                           P (W)

-           amplitudowa przenikalność magnetyczna                                         μ

Rdzenie toroidalne produkowane ze stali elektrotechnicznej ze zorientowaną strukturą magnetyczną są przeznaczone przede wszystkim dla transformatorów sieciowych, transformatorów komunikacyjnych oraz dławików. Następnie stosują się dla produkcji pomiarowych transformatorów prądowych, sieciowych transformatorów mocy, oraz transformatorów regulacyjnych. Są również stosowne dla autotransformatorów,
translokatorów, cewek przetwornic, filtrów oraz czujników prądowych.

Do maszyn elektrycznych pracujących w częstotliwościach 400 ÷ 20 000 Hz oferujemy rdzenie wyprodukowane z taśmy o grubości 0,10 mm.