Rdzenie Unicore

RDZENIE UNICORE

              Rdzenie Unicore należou do rodziny rdzeni uzwojonych.  Jest ponad 10 różnych typuw rdzeni. Dzięki konstrucji rdzeni Unicore  można zastąpić klasyćne rdzenie pakietowane. Z powodu pojedyncze konstrucji Unicore rdzeni, nie jest potrzebne stosować jakikolwiek kosztowny proces produkcijny. Korzyść technologii Unicore jest jej elastyczność, nie wymagane są żadne dodatki i osiągane są lepsze właściwości magnetyczne niż w przypadku rdzeni blach I, E.

Rodzaje Unicore:

  • DUO, DG – rdzeń ma przestrzeń rozdzieloną
  • UNCUT – rdzeń bez sczeliny
  • BUTT – typowo podobny do C-core

Rdzenie mogą mieć kąt skosu 30°, 45°, lub 90°.  Stale powstają nowe typy rdzeni Unicore.

Stosuje się materiał dowolnej jakości wyprodukowany ze stali o ziarnach zorientowanych, grubości od 0,10 mm – do 35 mm. Można zastosować też stal niezorientowaną, grubości 0,35mm. Rdzenie Unicore mogą osiągać wagę ponad 1500 kg, przy maksymalnej wysokości rdzeni 300 mm.

Unicore są zdefiniowane następującymi parametrami:

Długość okna (WL)……………………………………………………Szerokość okna (WW)

Szerokość taśmy (SW)………………………………………………...Taśma uzwojona (BU)

Grubość taśmy (ST)…………………………………………………....Kąt naroża