RDZENIE UZWOJONE DZIELONE (C-core)

RDZENIE UZWOJONE DZIELONE (C-core)

            C- core są produkowane nawijaniem orientowane elektrotechnićzne taśmy na rotujoncy trzmień. Po nawijaniu a klejeniu w epoxydowe żywicy są rdzenie cięnte na kilka kawałkuw.

Jakość rdzeni dzielonych zaleźy na nastempnych czynników:

 • Geometria rdzenia dzielonego
 • Jakość dzielenia, powierzchni stycznych
 • Jakość użyte taśmy elektrotechnićzne

Rdzenie dzielone są produkowane w kilka rodzajach i kształtach:

 • Jednostopniowe (jedna szerokość taśmy)
 • Cruciform (wielostopniowe/kilka szerokośći taśmy)
 • Jednofazowe
 • Trojfazowe
 • Owalne, okrągłe, prostokątne

 Rdzenie dostarczane są z jakości powierzchni dzielonych:

 • powszechna jakość do 30 μm gatunek „A“.
 • szlifowaniem obrobioną powierzchnią gatunek „C“

Właściwości magnetyczne rdzeni

             Rdzenie badane są indywidualnie, każdy rdzeń opuszczający produkcję zostanie poddany pomiarom, co zapewnia 100% jakość dostaw.

Badane są nastempne parametry:

 • natężenie pola magnetycznego                                                                      Heff (A/m)
 • indukcja magnetyczna                                                                                  Bmax. (T)
 • moc czynna (straty)                                                                           P (W)
 • amplitudowa przenikalność magnetyczna                                         μ

Przykładowe typ rdzeni, więcej detailuw w naszym katalogu.

W przypadku rdzeni o grubości 0,35 mm (Jakość N) zagwarantowane są najwyższe dopuszczalne wartości strat właściwych 2,5 W/kg DLA indukcji magnetycznej Bmax = 1,5 T i częstotliwości 50 Hz, zgodnie znormami DIN 41309 i IEC 329. Produkowane wg. normy DIN/IEC z jakością powierzchni dzielenia „gatunek A“

W przypadku rdzeni uzwojonych wykonanych z taśmy o grubości 0,10mm zagwarantowane są
najwyższe dopuszczalne wartości strat właściwych 15 W/kg w przypadku indukcji magnetycznej Bmax = 1,5T i częstotliwości 400 Hz.